Ceļvedis “Youth involvement in river protection – methods”

Ceļvedis “Youth involvement in river protection – methods”

Projekta“RIVER reMEMBERS” ietvaros tapis ceļvedis “Youth involvement in river protection – methods”. Tajā apkopotas metodes dabarbam ar jauniešiem upju aizsardzības jomā. Vairums bukletā aprakstīto metožu ir pārbaudītas praksē biedrības “BALTA DABA” (Latvija) un “OPE” (Portugāle) organizētajos pasākumos. Ar publikāciju iespējams iepazīties šeit: http://yeenet.eu/index.php/news/1236-booklet-qyouth-involvement-in-river-protection-methodsq Projekts “RIVER reMEMBERS” ir starptautiska jauniešu iniciatīva, kas tapusi “BALTA DABA” (Latvija) un “OPE” (Portugāle) jauniešu vides organizāciju sadarbībā. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību Eiropas upju aizsardzībā. Projekta galvenie …

Turpināt lasīt →

Vai mēs izmantojam Gaujas resursus sakarīgi? Seminārs – diskusija 28.novembrī.

Vai mēs izmantojam Gaujas resursus sakarīgi? Seminārs – diskusija 28.novembrī.
Turpināt lasīt →

Gaujas ravēšana Jaunpiebalgā

Gaujas ravēšana Jaunpiebalgā

Vai ravēšana var sagādāt prieku? Jā, ja to dara jaukā kompānijā un stāvot Gaujā! Notikusi kārtējā biedrības “BALTA DABA” jauniešu nodarbība starptautiskās jauniešu iniciatīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros. Nodarbības mērķis bija izzināt upju aizaugšanas problemātiku, kā arī upju straujteču nozīmi dabas procesos un cilvēka dzīvē. Pasākumu organizēja biedrības “BALTA DABA” jaunieši sadarbībā ar “GAUJAS FONDU” Jaunpiebalgā. Nodarbības laikā (19.09.2015.) upju aizsardzības eksperti Loreta Urtāne un Andris Urtāns iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar iemesliem, kādēļ upe aizaug, kādēļ …

Turpināt lasīt →

Jaunieši Portugālē pēta upju aizdambēšanas problēmas

Jaunieši Portugālē pēta upju aizdambēšanas problēmas

Starptautiskās jauniešu iniciatīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros, grupiņa portugāļu jauniešu no vides organizācijas “OPE” pētīja upju aizdambēšanas problēmas Portugālē. Situācijas raksturojums turpinājumā. Salīdzinājumā ar Latvijas HESiem, Portugālē aina ir vēl drūmāka – upju ielejās tikuši appludināti veseli ciemi, tādējādi zaudējot gan kultūras, gan dabas vērtības. Piemēram, Homem (Rio Homem) dambja Vilarinho das Furnas būvniecības rezultātā 1972.gadā tika appludināts ciems, kurš dibināts ap m.ē. 70.gadu. Tā rezultātā mājvietas zaudēja visi aptuveni 300 ciema iedzīvotāji un neatgriezeniski tika …

Turpināt lasīt →

Portugāļu jaunieši iepazīst Latvijas upes

Portugāļu jaunieši iepazīst Latvijas upes

Noticis kārtējais pasākums starptautiskās jauniešu iniciatīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros. Šoreiz “BALTA DABA” jaunieši ciemos pie sevis uzņēma portugāļu jauniešus no vides organizācijas “Organização para a Promoção dos Ecoclubes (OPE)”. Tikšanās mērķis bija nodrošināt pieredzes apmaiņu starp organizācijām par metodēm, kā efektīvi iesaistīt jauniešus upju aizsardzības aktivitāšu organizēšanā un realizēšanā. Vizītes laikā (07.08.2015.-09.08.2015.) jauniešiem bija iespēja tikties ar “Ķemeru nacionālā parka fonda” pārstāvi Andi Liepu, kurš iepazīstināja ar Slampes upes atjaunošanas projektu, kā arī iepazīt Ķemeru …

Turpināt lasīt →

Bebru aizsprosti Vārnienē

Bebru aizsprosti Vārnienē

Notikusi kārtējā biedrības “BALTA DABA” jauniešu nodarbība starptautiskās jauniešu iniciatīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros. Nodarbības mērķis bija iepazīt upju aizsprostošanas cēloņus, kas tiešā veidā neizriet no cilvēku darbības. Šoreiz nodarbības uzmanības centrā bija bebri un to radītie aizsprosti. Nodarbības laikā (11.07.2015.) “BALTA DABA” un uziacinātajiem vietējiem jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Vārnienes upes (Balvu novads) stāvokli un dot ieguldījumu tās tecējuma atvieglošanā. Konstatējām, ka Vārnienes upē tecējums gandrīz nepastāv. Galvenie iemesli nebija tālu jāmeklē, jo acīmredzami …

Turpināt lasīt →

Upju šķēršļi Portugālē

Upju šķēršļi Portugālē

“BALTA DABA” pārstāvji atgriezušies no pieredzes apmaiņas brauciena Portugālē, kas norisinājās starptautiskas jauniešu iniciatīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros. Tikšanos koordinēja Portugāles jauniešu vides organizācija “Organização para a Promoção dos Ecoclubes (OPE)”. Tikšanās mērķis bija nodrošināt pieredzes apmaiņu starp organizācijām par metodēm, kā efektīvi iesaistīt jauniešus upju aizsardzības aktivitāšu organizēšanā un realizēšanā. Vizītes laikā (12.06.2015.-14.06.2015.) “BALTA DABA” jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Lesas upes (Rio Leça) ūdens kvalitātes monitoringa programmu un metodēm. Interesanti bija vērot, cik strauji …

Turpināt lasīt →

Nodarbība “Ar putniem Gaujmalā”

Nodarbība “Ar putniem Gaujmalā”

Notikusi biedrības “BALTA DABA” jauniešu pirmā atklātā nodarbība starptautiskās jauniešu iniciatīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros. Tā tika rīkota sadarbībā ar “Ziemeļvidzemes putnu pētniecības biedrību” un “GAUJAS FONDU”. Nodarbības mērķis bija iepazīt Gaujmalas putnu daudzveidību un sniegt jauniešu ieguldījumu to aizsardzībā. Nodarbības laikā (07.06.2015.) putnu pētnieks Elvijs Kantāns iepazīstināja jauniešus ar putnu pētniecības aprīkojumu, pamatprincipiem, kā arī vēlamo uzvedību, lai putnu vērošana nenodarītu tiem kaitējumu. Devāmies kopīgā pārgājienā gar Gaujas krastu Jaunpiebalgas novadā, lai iepazītu Gaujmalā mītošos …

Turpināt lasīt →