Projekta “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” mērķis ir rast inovatīvas pieejas jauniešu pilsoniskās līdzdalības kvalitātes uzlabošanā, veicinot jauniešu prasmi pārliecināt ieinteresētās puses par nepieciešamību īstenot to piedāvātos risinājumus vides aizsardzības jomā. Tā ietvaros vairākas jauniešu grupas 5 Eiropas valstīs risina vietēja līmeņa vides aizsardzības problēmas.

Balstoties uz reālu problēmu risināšanas pieeju, tiek meklēti labākie risinājumi jauniešu pilsoniskās līdzdalības kvalitātes uzlabošanai. Projekta ietvaros jaunieši organizē arī starptautisku konkursu, kurā tiks apkopoti labās prakses piemēri par to, kā Eiropas jaunieši ir panākuši konkrētus risinājumus vietējo vides problēmu atrisināšanai.

Projekta laikā notiek 3 starptautiskās tikšanās, lai pārrunātu projekta progresu un apmainītos labās prakses piemēriem jauniešu pilsoniskās līdzdalības jomā. Projekta ietvaros ekspertu grupa izstrādā video apmācību Eiropas jauniešu vides organizācijām, lai tās kvalitatīvāk spētu sasniegtos rezultātus atraktīvi, saistoši un inovatīvi atspoguļot to mērķa grupām – ziedotājiem, pašvaldībām, valsts institūcijām.

Projekts “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” norisinās laika posmā no 2016.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 30.novembrim piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Čehijā un Portugālē.

Projekts tiek īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu. Eiropas Komisijas atbalsts šīs informācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

eca-01

Print