Par jauniešu vides projektu mērķiem un rezultātiem

Jauniešu vides projekti parasti asociējas ar labi pavadītu laiku. Kopīgs darbs, maltīte dabā, vakara noslēgums pie ugunskura un gulēšana teltī. Piedzīvojumi garantēti. Pieaugušo acīs gandrīz katra lieta, ko jaunieši dara, nesēžot pie datora, nedemolējot autobusa pieturu un nelietojot apreibinošas vielas, jau skaitās jēgpilna. Ja vēl šajā laikā tiek paveikts kāds labs darbs vides aizsardzības labā – izcili. Bieži vien jauniešu vides projekti arī paliek atmiņā vien kā labi pavadīts laiks. Projekta “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” ietvaros …

Turpināt lasīt →

Pūču būri Jaunpiebalgas novadā

Pūču būri Jaunpiebalgas novadā

Šī gada pavasarī Latvijā viesojās putnu pētnieks prof. Pertti Saurola no Somijas, kurš Latvijas Universitāte publiskā lekcijā dalījās ar savu pieredzi plēsīgo putnu pētniecībā. No lekcijas visvairāk atmiņā palikusi doma par to, ka Somijai nav pamata lepoties ar faktu, ka tās mežos ir uzstādīti neskaitāmi putnu būri. Fakts, ka putnu daudzveidības saglabāšana ir atkarīga no būru esamības, ir lieta, par ko valstij ir jākaunas nevis jālepojas. Nepieciešamība pēc būriem liecina par būtiskām problēmām ilgtspējīgā mežu …

Turpināt lasīt →

Noslēdzies starptautisks jauniešu vides iniciatīvu konkurss

Noslēdzies starptautisks jauniešu vides iniciatīvu konkurss

Projekta “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” ietvaros ir noslēdzies starptautisks jauniešu vides iniciatīvu konkurss, kurā jaunieši no Eiropas valstīm dalījās ar to sasniegumiem vides aizsardzības jomā.  Konkursa īstenošanu koordinēja Youth and Environment Europe (YEE)  – starptautisks jauniešu vides organizāciju tīkls, kuram ir vairāk nekā 30 gadu pieredzei darbā ar jauniešu vides iniciatīvām. Konkursā bija aicinātas piedalīties jauniešu vides organizācijas un neformālas jauniešu grupas, kas vietējā līmenī pēdējo 5 gadu laikā ir paveikušas vērtīgus darbus vides aizsardzības labā. …

Turpināt lasīt →

Igaunijas Pērļupē

Igaunijas Pērļupē

Igaunijas Ziemeļu daļā ir palikusi vairs tikai viena upe, kurā sastopama ziemeļu upespērlene (Margaritifera margaritifera). Igaunijas Dabas Fonda (ELF) jaunieši pēta un dokumentē šīs sugas izplatību, lai meklētu risinājumus sugas saglabāšanai. Starp biežāk minētajiem sugas apdraudētības cēloņiem tiek minēta upes aizsērēšana ar lauksaimniecības un mežsaimniecības blakusproduktiem, kā arī bebru darbības ietekme, kā rezultātā tiek izmainīts dabiskais upes tecējums. Ņemot vērā minēto, igauņu jaunieši organizē talkas, kurās no upes tiek pakāpeniski novākti bebru radītie un citi …

Turpināt lasīt →

Mācāmies atpazīt tauriņus

Mācāmies atpazīt tauriņus

Iepazīstot novada dabas bagātības, atklājās, ka dabā sastopamas tik daudz dažādas kukaiņu, putnu un augu sugas, par kurām pat nekad neesam dzirdējuši. Cenšamies mācīties un turpmāk atpazīt raksturīgākās no tām. Izmantojām iespēju iepazīties ar tauriņu un spāru daudzveidību Lubāna mitrājā, kur 2017.gada 15.jūnijā, pateicoties entomologam Uģim Piterānam un Lubāna mitrāja informācijas centram, devāmies dabā, lai izprastu tauriņu un spāru atpazīšanas pamatprincipus. Projekta “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” mērķis ir rast inovatīvas pieejas jauniešu pilsoniskās līdzdalības kvalitātes uzlabošanā, …

Turpināt lasīt →

Putnu dienas Jāņos

Putnu dienas Jāņos

Brīvdienas ir lielisks laiks sanākšanai kopā, lai labi pavadītu laiku un kopīgi paveikt kādu labu darbu dabas saglabāšanas labā. Arī Jāņu diena var būt piemērota putnu būru darināšanai. Mūsu sagatavotie būri jau šovasar tiks izvietoti Jaunpiebalgas un Gulbenes novada mežos, tādējādi nākamajā pavasarī nodrošinot iespēju droši ligzdot dobumperētāju putnu sugām, piemēram, lielajai zīlītei vai melnajam mušķērājam. Šajā vasarā plānots izgatavot un izvietot vairākus simtus putnu būru, tādējādi radot iespēju ligzdot putniem, kam šādas iespējas ir …

Turpināt lasīt →

Jaunpiebalgas novada dabas vērtību apzināšana 4.jūnijā

Jaunpiebalgas novada dabas vērtību apzināšana 4.jūnijā
Turpināt lasīt →

Apzinām novada dabas vērtības. Pievienojies 14.maijā!

Apzinām novada dabas vērtības. Pievienojies 14.maijā!
Turpināt lasīt →

Atjaunojam putnu būrus Jaunpiebalgā

Atjaunojam putnu būrus Jaunpiebalgā

Putnu pazinēja Elvija Kantāna vadībā 1.aprīlī Jaunpiebalgas bērni apsekoja un atjaunoja iepriekšējos gados izvietotos putnu būrus, lai tiem nodrošinātu drošus ligzdošanas apstākļus. Projekta “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” mērķis ir rast inovatīvas pieejas jauniešu pilsoniskās līdzdalības kvalitātes uzlabošanā, veicinot jauniešu prasmi pārliecināt ieinteresētās puses par nepieciešamību īstenot to piedāvātos risinājumus vides aizsardzības jomā. Tā ietvaros vairākas jauniešu grupas 5 Eiropas valstīs risinās vietēja līmeņa vides aizsardzības problēmas. Balstoties uz reālu problēmu risināšanas pieeju, tiks meklēti labākie risinājumi …

Turpināt lasīt →

Putnu būru atjaunošanas darbnīca 1.aprīlī

Putnu būru atjaunošanas darbnīca 1.aprīlī
Turpināt lasīt →