Eiropas brīvprātīgā darba projekta “DABAS VĒTSNESIS” ietvaros jauniete Sandra Perez no Spānijas 4  mēnešus (01.06.2015. – 01.10.2015.) pavada Latvijā, darbojoties organizācijā “BALTA DABA” ar mērķi pilnveidot biedrības jaunatnes darba kvalitāti dabas aizsardzības jomā, kā arī paaugstināt brīvprātīgās prasmju līmeni, lai veicinātu viņas nodarbinātības iespējas. Projekts ir balstīts uz neformālās izglītības metožu pielietojumu. Tā ietvaros brīvprātīgā veido reportāžas par Latvijas dabas daudzveidību, organizē un vada dabas izziņas aktivitātes jauniešiem, vada basku, spāņu kultūru klubiņu vietējiem iedzīvotājiem, veic individuālu pētījumu par Latvijas dabas aizsardzības problēmām u.c. aktivitātes. Projekta noslēgumā brīvprātīgā sasniegtos rezultātus prezentēs Valmieras skolās ar mērķi raisīt jauniešos interesi par dabas aizsardzību.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU flag-Erasmus+_vect_POS