Notikusi biedrības “BALTA DABA” jauniešu pirmā atklātā nodarbība starptautiskās jauniešu iniciatīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros. Tā tika rīkota sadarbībā ar “Ziemeļvidzemes putnu pētniecības biedrību” un “GAUJAS FONDU”.

Nodarbības mērķis bija iepazīt Gaujmalas putnu daudzveidību un sniegt jauniešu ieguldījumu to aizsardzībā.

Nodarbības laikā (07.06.2015.) putnu pētnieks Elvijs Kantāns iepazīstināja jauniešus ar putnu pētniecības aprīkojumu, pamatprincipiem, kā arī vēlamo uzvedību, lai putnu vērošana nenodarītu tiem kaitējumu.

Devāmies kopīgā pārgājienā gar Gaujas krastu Jaunpiebalgas novadā, lai iepazītu Gaujmalā mītošos putnus. Pēc tam jaunieši gatavoja būrus ar Gauju cieši saistītajām putnu sugām – gaigalām un lielajām gaurām. Nevienam vien jaunietim bija pārsteigums, ka minētie putni ligzdo dobumos un tiem jāizgatavo tik iespaidīga izmēra būri.

DSC_0019DSC_0030Projekta turpinājumā jaunieši Gaujmalā meklēs piemērotākos kokus, kuros izgatavotos būrus izvietot, kas ņemot vērā būru smagumu, nav viegls uzdevums. Cerams, ka jau nākamajā pavasarī mūsu būri nodrošinās mājvietu kādai gaigalu vai lielo gauru ģimenei. Biedrības “BALTA DABA” jaunieši arī turpmāk novēros, vai radītie būri tiek apdzīvoti.

DSC_0068DSC_0081Projekts “RIVER reMEMBERS” ir starptautiska jauniešu iniciatīva, kas tapusi “BALTA DABA” (Latvija) un “OPE” (Portugāle) jauniešu vides organizāciju sadarbībā. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību Eiropas upju aizsardzībā. Projekta galvenie uzdevumi ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp organizācijām par metodēm, kā efektīvi iesaistīt jauniešus upju aizsardzības aktivitāšu organizēšanā un realizēšanā; rast inovatīvas pieejas darbam ar jauniešiem upju aizsardzības projektos; veicināt jauniešu pētnieciskās un organizatoriskās prasmes un veicināt jauniešu izpratni par upju ekosistēmu aizsardzības nozīmību. Projekta ietvaros 10 jaunieši (5 katrā valstī) vecumā no 18-30 gadiem veic pētījumu par upju aizdambēšanas problemātiku, organizē vietējiem jauniešiem nodarbības, kas saistītas ar upju aizsardzību, organizē diskusijas, kā arī apkopo metodes un izstrādā ceļvedi par to, kā efektīvi un radoši jauniešus iesaistīt upju aizsardzības aktivitātēs. Projekta ietvaros abas grupas tiksies savā starpā, lai dalītos gūtajā pieredzē. Projekts norisinās paralēli Latvijā un Portugālē laika posmā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 1.decembrim.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU flag-Erasmus+_vect_POSlogolikt uz vestules