Vai ravēšana var sagādāt prieku? Jā, ja to dara jaukā kompānijā un stāvot Gaujā!

Notikusi kārtējā biedrības “BALTA DABA” jauniešu nodarbība starptautiskās jauniešu iniciatīvas “RIVER reMEMBERS” ietvaros.

pirmspec1Nodarbības mērķis bija izzināt upju aizaugšanas problemātiku, kā arī upju straujteču nozīmi dabas procesos un cilvēka dzīvē.

Pasākumu organizēja biedrības “BALTA DABA” jaunieši sadarbībā ar “GAUJAS FONDU” Jaunpiebalgā.

Nodarbības laikā (19.09.2015.) upju aizsardzības eksperti Loreta Urtāne un Andris Urtāns iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar iemesliem, kādēļ upe aizaug, kādēļ ir nepieciešams augu daudzumu samazināt un citām metodēm, kā panākt straujteču atjaunošanu upē (piemēram, noteiktā sistēmā upē ievietojot akmeņus: http://gaujasistaba.lv/wp-content/uploads/2015/01/Padomi-akmenu-liksanai_corr.jpg).

1OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gaujā pie Jaunpiebalgas estrādes konstatējām, ka saliņa, kurai agrāk upe tecēja pa abām pusēm, faktiski vairs nav saliņa, jo ūdens vairs tek tikai pa vienu pusi. Tā iemesls bija seklākās upes daļas aizskalojums ar smiltīm un pārliekais aizaugums ar ūdensaugiem.

Pasākuma ietvaros mēs šos ūdens augus izravējām, tādējādi atvieglojot straumes tecējumu, panākot, ka ūdens atkal plūst abpus Gaujas saliņai. Lai atjaunotā straume neradītu krastu noskalojumus, veicām to nostiprināšanu ar akmeņiem. Tā rezultātā pie Jaunpiebalgas estrādes Gaujā atkal ir saliņa. Tagad Gauja šajā vietā izskatās un izklausās priecīgāka.

345pirmspec3Projekts “RIVER reMEMBERS” ir starptautiska jauniešu iniciatīva, kas tapusi “BALTA DABA” (Latvija) un “OPE” (Portugāle) jauniešu vides organizāciju sadarbībā. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību Eiropas upju aizsardzībā. Projekta galvenie uzdevumi ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp organizācijām par metodēm, kā efektīvi iesaistīt jauniešus upju aizsardzības aktivitāšu organizēšanā un realizēšanā; rast inovatīvas pieejas darbam ar jauniešiem upju aizsardzības projektos; veicināt jauniešu pētnieciskās un organizatoriskās prasmes un veicināt jauniešu izpratni par upju ekosistēmu aizsardzības nozīmību. Projekta ietvaros 10 jaunieši (5 katrā valstī) vecumā no 18-30 gadiem veic pētījumu par upju aizdambēšanas problemātiku, organizē vietējiem jauniešiem nodarbības, kas saistītas ar upju aizsardzību, organizē diskusijas, kā arī apkopo metodes un izstrādā ceļvedi par to, kā efektīvi un radoši jauniešus iesaistīt upju aizsardzības aktivitātēs. Projekta ietvaros abas grupas tiksies savā starpā, lai dalītos gūtajā pieredzē. Projekts norisinās paralēli Latvijā un Portugālē laika posmā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 1.decembrim.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

logo4642_11