Jauniešu vides projekti parasti asociējas ar labi pavadītu laiku. Kopīgs darbs, maltīte dabā, vakara noslēgums pie ugunskura un gulēšana teltī. Piedzīvojumi garantēti. Pieaugušo acīs gandrīz katra lieta, ko jaunieši dara, nesēžot pie datora, nedemolējot autobusa pieturu un nelietojot apreibinošas vielas, jau skaitās jēgpilna. Ja vēl šajā laikā tiek paveikts kāds labs darbs vides aizsardzības labā – izcili.

Bieži vien jauniešu vides projekti arī paliek atmiņā vien kā labi pavadīts laiks. Projekta “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” ietvaros mēģinājām rast atbildes uz jautājumiem, kā šos projektus organizēt jēgpilnākus, kādus mērķus uzstādīt, kādiem būtu jābūt projektu rezultātiem un kā tos izmērīt.

Aicinām noskatīties mūsu sagatavoto video gidu:

I daļa. Risināmās problēmas identificēšana.

II daļa. Mērķu uzstādīšana.

 III daļa. Ieinteresēto pušu identificēšana.

IV daļa. Rezultātu novērtēšana.

V daļa. Rezultātu prezentēšana.

Projekta “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” mērķis ir rast inovatīvas pieejas jauniešu pilsoniskās līdzdalības kvalitātes uzlabošanā, veicinot jauniešu prasmi pārliecināt ieinteresētās puses par nepieciešamību īstenot to piedāvātos risinājumus vides aizsardzības jomā. Tā ietvaros vairākas jauniešu grupas 5 Eiropas valstīs risina vietēja līmeņa vides aizsardzības problēmas.

Projekts norisinās laika posmā no 2016.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 30.novembrim piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Čehijā un Portugālē. Sadarbības partneri: Estonian Fund for Nature (Igaunija); Organização para a Promoção dos Ecoclubes (Portugāle);Youth and Environment Europe (Čehija); Lithuanian Fund for Nature (Lietuva).

Projekts tiek īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu. Eiropas Komisijas atbalsts šīs informācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Print