Darinām putnu būrus.

Darinām putnu būrus.

Šajā pavasarī plānojam atjaunot un izgatavot vairāk nekā 100 putnu būrus, lai putniem būtu vairāk drošu apstākļu ligzdošanai. Būrīšu sagataves top.. Projekta “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” mērķis ir rast inovatīvas pieejas jauniešu pilsoniskās līdzdalības kvalitātes uzlabošanā, veicinot jauniešu prasmi pārliecināt ieinteresētās puses par nepieciešamību īstenot to piedāvātos risinājumus vides aizsardzības jomā. Tā ietvaros vairākas jauniešu grupas 5 Eiropas valstīs risinās vietēja līmeņa vides aizsardzības problēmas. Balstoties uz reālu problēmu risināšanas pieeju, tiks meklēti labākie risinājumi jauniešu pilsoniskās …

Turpināt lasīt →

Apspriežam vietējo vides aizsardzības problēmu risināšanas plānus

Apspriežam vietējo vides aizsardzības problēmu risināšanas plānus

Norisinājusies otrā starptautiskā tikšanās projekta “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” ietvaros. Tā nosirsinājās Porto, 2016.gada 4.-6.novembrī. Tikšanās mērķis bija pilnveidot projekta partneru izstrādātos vietējo problēmu risināšanas plānus, kā arī vienoties par nosacījumiem starptautiskam jauniešu konkursam, kura ietvaros jauniešu no Eiropas valstīm dalīsies ar panākumiem vietējo vides aizsardzības problēmu risināšanā. Kopš projekta sākuma projekta partneri ir izveidojuši vietējo jauniešu iniciatīvas grupas 6-10 jauniešu sastāvā, kā arī izvēlējušies vietējas vides aizsardzības problēmas, kuras paredzēts risināt šī projekta ietvaros. Katrai …

Turpināt lasīt →

Projekta partneru tikšanās Igaunijā

Projekta partneru tikšanās Igaunijā

Norisinājusies pirmā starptautiskā tikšanās projekta “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” ietvaros. Tā nosirsinājās Igaunijā, 2016.gada 15.-17.augustā. Tikšanās mērķis bija pārrunāt partnerorganizāciju sadarbības principus projektā, vienoties par kopīgiem kritērijiem vietējo jauniešu iniciatīvas grupu izveidē, kā arī vienotu pieeju vietējo vides aizsardzības problēmu izvēlē, kuras projekta ietvaros tiks risinātas.  Tikšanās arī  deva iespēju dalībniekiem iepazīties ar dažādiem Igaunijā realizētiem vides aizsardzības projektiem, lai diskutētu par projektā risināmo vides aizsardzības problēmu izvēli un to risinājumiem. Iepazināmies ar Ziemeļu upespērleņu (Margaritifera …

Turpināt lasīt →