OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Igaunijas Ziemeļu daļā ir palikusi vairs tikai viena upe, kurā sastopama ziemeļu upespērlene (Margaritifera margaritifera). Igaunijas Dabas Fonda (ELF) jaunieši pēta un dokumentē šīs sugas izplatību, lai meklētu risinājumus sugas saglabāšanai. Starp biežāk minētajiem sugas apdraudētības cēloņiem tiek minēta upes aizsērēšana ar lauksaimniecības un mežsaimniecības blakusproduktiem, kā arī bebru darbības ietekme, kā rezultātā tiek izmainīts dabiskais upes tecējums. Ņemot vērā minēto, igauņu jaunieši organizē talkas, kurās no upes tiek pakāpeniski novākti bebru radītie un citi aizsprosti, tādējādi veicinot upes straujteču posmu atjaunošanu. Arī mēs “BALTA DABA” un Lietuvas Dabas Fonda (LNF) jaunieši šī gada 8.-9.jūlijā devāmies palīgā igauņu kolēģiem, ar ko kopā ne vien jaucām aizsprostus, bet arī mācījāmies, kā pareizi novērtēt mūsu darba rezultātu (pētot kāda ir ūdens temperatūras un sastāva atšķirība tekošā upē un uzpludinātā upē).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekta “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” mērķis ir rast inovatīvas pieejas jauniešu pilsoniskās līdzdalības kvalitātes uzlabošanā, veicinot jauniešu prasmi pārliecināt ieinteresētās puses par nepieciešamību īstenot to piedāvātos risinājumus vides aizsardzības jomā. Tā ietvaros vairākas jauniešu grupas 5 Eiropas valstīs risinās vietēja līmeņa vides aizsardzības problēmas.
Balstoties uz reālu problēmu risināšanas pieeju, tiks meklēti labākie risinājumi jauniešu pilsoniskās līdzdalības kvalitātes uzlabošanai. Projekta ietvaros jaunieši organizē arī starptautisku konkursu, kurā tiks apkopoti labās prakses piemēri par to, kā Eiropas jaunieši ir panākuši konkrētus risinājumus vietējo vides problēmu atrisināšanai.

Projekta ietvaros ekspertu grupa izstrādā video apmācību Eiropas jauniešu vides organizācijām, lai tās kvalitatīvāk spētu sasniegtos rezultātus atraktīvi, saistoši un inovatīvi atspoguļot to mērķa grupām – ziedotājiem, pašvaldībām, valsts institūcijām.

Projekts “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” norisinās laika posmā no 2016.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.oktobrim piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Čehijā un Portugālē. Sadarbības partneri: Estonian Fund for Nature (Igaunija); Organização para a Promoção dos Ecoclubes (Portugāle);Youth and Environment Europe (Čehija); Lithuanian Fund for Nature (Lietuva).

Projekts tiek īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu. Eiropas Komisijas atbalsts šīs informācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Printeca-01