Šī gada pavasarī Latvijā viesojās putnu pētnieks prof. Pertti Saurola no Somijas, kurš Latvijas Universitāte publiskā lekcijā dalījās ar savu pieredzi plēsīgo putnu pētniecībā. No lekcijas visvairāk atmiņā palikusi doma par to, ka Somijai nav pamata lepoties ar faktu, ka tās mežos ir uzstādīti neskaitāmi putnu būri. Fakts, ka putnu daudzveidības saglabāšana ir atkarīga no būru esamības, ir lieta, par ko valstij ir jākaunas nevis jālepojas. Nepieciešamība pēc būriem liecina par būtiskām problēmām ilgtspējīgā mežu apsaimniekošanā. Ja meži būtu saglabāti pēc iespējas dabiski – ar veciem lielu dimensiju kokiem, dobumainiem un nolauztiem kokiem, tad nebūtu nekāda nepieciešamība mežos izvietot putnu būrus.

Līdzīgi kā Somijā, arī Latvijā intensīvās mežistrādes dēļ mežos paliek arvien mazāk vecu, dobumainu koku, kur putniem ligzdot. Viens no veidiem, kā daļēji censties kompensēt šo trūkumu, ir uzstādīt kokos putnu būrus.

Arī mēs cenšamies veicināt putnu daudzveidības saglabāšanu Jaunpiebalgas novadā. Šī gada pavasarī apzinājām teritorijas Jaunpiebalgas novadā, kas ir piemērotas urālpūču, meža pūču un apodziņu dzīvošanai. Septembra mēnesī šajās vietās putnu vērotāja Elvija Kantāna vadībā  un sadarbībā ar “Gaujas fondu” uzstādījām atbilstošas konstrukcijas pūču būrus, tādējādi radot putniem iespēju izvēlēties piemērotu ligzdošanas vietu.

IMG_1283

IMG_1295

būru likšana

IMG_1402

IMG_1405

Pamācības pareizai putnu būru izgatavošanai atrodamas Latvijas Ornitoloģijas biedrības mājas lapā: http://www.lob.lv/lv/putnu_burisi/

Vienlaikus nedrīkst aizmirst cēloni, kāpēc putniem trūkst dabisku ligzdošanas vietu. Daudz vērtīgāk ir saglabāt mežā vecos un jau nokaltušos kokus nevis tos izvākt no meža un pēc tam lepoties ar putnu aizsardzību, uzstādot putnu būrus.

Projekta “ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED” mērķis ir rast inovatīvas pieejas jauniešu pilsoniskās līdzdalības kvalitātes uzlabošanā, veicinot jauniešu prasmi pārliecināt ieinteresētās puses par nepieciešamību īstenot to piedāvātos risinājumus vides aizsardzības jomā. Tā ietvaros vairākas jauniešu grupas 5 Eiropas valstīs risinās vietēja līmeņa vides aizsardzības problēmas.

Projekts norisinās laika posmā no 2016.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.oktobrim piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Čehijā un Portugālē. Sadarbības partneri: Estonian Fund for Nature (Igaunija); Organização para a Promoção dos Ecoclubes (Portugāle);Youth and Environment Europe (Čehija); Lithuanian Fund for Nature (Lietuva).

Projekts tiek īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu. Eiropas Komisijas atbalsts šīs informācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Print

eca-01

gaujas logo

baltadabalogo